Produkter / murar

Produkter / trappor

 


Murar

Att välja mur handlar mycket om frågan funktion. Vad är syftet med muren?
Vi brukar kategorisera våra olika mursystem i framförallt två olika delar.


Stödmur
är som det låter på namnet en mur som skall fungera som ett stöd. Denna murtyp använder man när man exempelvis vill vinna ny mark och göra en plan yta av en opraktisk slänt. Denna murtyp är konstruerad för att endast vara synlig från ett håll.


Fristående mur
är en mur som alltid visar sig från sin bästa sida. Det vill säga att den är dubbelsidig och kan ses från alla håll. Används som inramning av tomt eller som komplement till ett staket.


Gemensamt för alla mursystem är att de finns i många olika varianter och färger. Kom in till oss så berättar vi mer!