Produkter / Fogsand

Fogsand

Fogsand och Stenmjöl har som funktion att låsa markbeläggningen och motverka ogräs. Härdande fogsand är det effektivaste sättet att förhindra ogräs i fogen och ett alternativ när man har problem med att fogsanden spolas bort av regn mm. Den härdar med vatten och ger en hård beständig fog som är förstärkande, ogräshämmande och försvårar myrornas framfart.