Mark & Mur > Tillbehör Mark & Mur

Vid allt arbete med mark och mur är ett noggrant underarbete en förutsättning för ett bra slutresultat.

Markplattor ska exempelvis aldrig läggas direkt på matjord utan först ska matjorden grävas ut och fiberduk läggas innan man fortsätter med bärlager, sand och plattor.

Vid byggnation av högre stödmur ska markarmeringsnät användas för att muren ska hållas på plats.

Fogsand och Stenmjöl har som funktion att låsa markbeläggningen och motverka ogräs.

När vi planerar ett trädgårdsprojekt inkluderar vi alltid fiberduk, armering, bergkross, fogsand eller annat som behövs för underarbetet.